DRUŻYNA JEZUSA

Liga Mistrza
zawodnicy przeciętni
Trener doskonały

Follow Jesus

Od każdego, kto chce być naszym parafianinem, oczekujemy, że stanie się autentycznym chrześcijaninem, UCZNIEM JEZUSA, którego cechuje:

1. UWIELBIENIE

Spotykamy się na niedzielnej Eucharystii aby karmić się Bożym Słowem, Ciałem i Krwią – dostajemy pokarm potrzebny do ziemskiej pielgrzymki. Uwielbiamy Boga bo to jest nasze podstawowe zadanie – jesteśmy Jego stworzeniami, których naturalnym zajęciem i powołaniem jest oddawanie chwały Stwórcy.

2. WZROST

Jezus pragnie mieć uczniów: „To jest wolą mojego Ojca, że staniecie się moimi uczniami” (Jan 15,8). Słowo „uczeń” dosłownie oznacza, „tego, który się uczy”. Całe życie się człowiek uczy, także w kwestiach wiary. Oczekujemy, że każdy parafianin będzie regularnie rozwijał swoją relację z Bogiem poprzez udział w rekolekcjach, warsztatach lub kursach. Potrzebujemy widzieć, że wzrastasz – dzięki tobie inni będą także zmobilizowani.

3. SŁUŻBA

Jezus powiedział: „Syn Człowieczy nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć” (Marek 10,45). Istotą chrześcijaństwa jest służba Bogu i ludziom. Wierzymy, że każdy dysponuje talentami, potrafi coś dobrze robić. Oczekujemy, że każdy parafianin będzie zaangażowany w jakąś jedną posługę w kościele. Jest wiele możliwości: układanie kwiatów, sprzątanie kościoła, pieczenie ciast do kawiarenki, pomoc w liturgii dla dzieci, schola, lektorzy i wiele innych – wykaz wszystkich służb: guzik poniżej.

4. WSPÓLNOTA

Kościół to wspólnota wierzących, nie tylko luźny zbiór indywidualności, które przebywają ze sobą w jednym miejscu raz w tygodniu przez godzinę. Oczekujemy, że każdy parafianin będzie tworzył pozytywne relacje z innymi znajomymi z kościoła. Wielce wskazany jest udział w mniejszych grupach i wspólnotach, np. Róża Małżeństw, Męski Pluton Różańca, Credo Community i kilkanaście innych – wykaz wszystkich: guzik poniżej.

5. EWANGELIZACJA

Jezus polecił: „Idźcie i pozyskujcie uczniów” (Mateusz 28,19). Uczeń czyni ucznia, czyli przyprowadza do Jezusa tych, którzy jeszcze do Niego nie należą. Jest to zadanie dla wszystkich ochrzczonych. Zacznij w swoim sąsiedztwie, miejscu pracy i wśród swoich znajomych – nie narzekaj na trudności, kombinuj i rób wszystko, aby inni też byli zbawieni.

6. DAWANIE

Na końcu nawraca się portfel. Łatwiej jest oddać Jezusowi całe swoje życie, trudniej jest uczynić Go Panem swoich pieniędzy. Oczekujemy od każdego parafianina troski finansowej o wspólnotę Kościoła. Oczekujemy hojności i radości w dawaniu, gdyż „radosnego dawcę miłuje Bóg” (2Kor 9,7). Nie chcemy ochłapów ani wymuszonych i skąpych ofiar, gdyż one Bogu nie są miłe. Biblia nakazuje, aby oddawać Bogu dziesięcinę, czyli 10% zarobków na wspólnotę Kościoła w której wzrastasz w wierze.

 

Bycie uczniem (nie konsumentem)

– to jedyne sensowne działanie ochrzczonych.

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY JEZUSA, a zobaczysz co się będzie działo!

SŁUŻBY – GRUPY – WSPÓLNOTY