Modlitwa wstawiennicza

prayer

Apostoł Paweł naucza: „Jedni drugich brzemiona noście”, a Jezus w Ewangelii zapowiada „Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Poruszeni wezwaniem Pana i miłością do bliźniego modlimy się wstawienniczo z nałożeniem rąk za potrzebujących.

Modlitwa wstawiennicza o wylanie darów Ducha Świętego, napełnienie Bożą miłością, nawrócenie lub uzdrowienie odbywa się w czasie Wieczorów Chwały oraz w każdą niedzielę po mszy 15:00 przy głównym ołtarzu.