Poradnia Psychologiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA „MARGARET”

Małgorzata DoroszWykwalifikowana polska psycholog, wieloletnia praktyka zawodowa. Pomoc w radzeniu sobie ze stresem, samotnością, emocjami, epizodami depresyjnymi i lękowymi. Pomoc dziecku z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Pomoc rodzicom w rozwiązaniu problemów dorastania i wychowania dzieci, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych. Wparcie psychologiczne dla ludzi przewlekle chorych (chorych. onkologicznie, na hemofilię i cukrzycę). Wsparcie po śmierci członków rodziny i przyjaciół. Pomoc w relacjach małżenskich i partnerskich.

MAŁGORZATA DOROSZ zadzwoń 07578771186 lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego.