HELP

Jezus-spowiedz

Czujesz się samotny(a)?
Masz problem?
Straciłeś(aś) ochotę do życia?
Uważasz, że Twoje życie nie ma wartości?
Szukasz sposobu żeby zwalczyć monotonię?
Chcesz żyć pełnią serca?
Odnaleźć swoją drogę w życiu?

Jesteśmy tu dla Ciebie!

 

SPOWIEDŹ

Skutecznym początkiem uzdrowienia jest DOBRA SPOWIEDŹ – to intymne spotkanie z Bogiem, który wszystko przebacza. Miłosierdzie Boże jest lekiem dla naszej często schorowanej duszy.

Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi. (Prz 28, 13)

Więcej informacji o spowiedzi tutaj.

ROZMOWA DUCHOWA

Rozmowa duchowa jest otwarciem się na doświadczenie drugiego człowieka

Jedni drugich brzemiona noście (Ga 6,2)

Duszpasterz lub inna doświadczona osoba pomaga w rozeznaniu trudnych spraw, pomaga dostrzec to czego samemu często się nie zauważa. Rozmowa duchowa przynosi światło wewnętrzne, ustawia sprawy życiowe we właściwej proporcji i hierarchii.

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Pan Jezus zanim wstąpił do nieba powiedział:

Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. (Mk 16,18)

Modlitwa wstawiennicza była praktykowana już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Również dziś możesz skorzystać z pomocy braci i sióstr, którzy przedstawią Twoje sprawy Panu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PSYCHOLOG

Niekiedy warto porozmawiać z kimś obcym, z osobą trzecią, która ma bardzie obiektywne spojrzenie na Ciebie a ponadto z kimś kto zna się lepiej na ludzkiej psychice, zasadach funkcjonowania uczuć i emocji – jeżeli czujesz, że potrzebujesz skorzystaj z wizyty u polskiej pani psycholog w Aberdeen – Poradnia Psychologiczna „Margaret”.

Więcej informacji tutaj.

BEZPŁODNOŚĆ

Brak dziecka może być poważnym problemem dla małżonków. Dziecko jest darem od Boga i często szczera modlitwa rozwiązuje „problem niepłodności”. Warto też poddać się leczeniu stosując naturalne i godziwe metody. NAPROTECHNOLOGIA to metoda naturalnego leczenia bezpłodności – więcej tutaj.

DZIECI ALKOHOLIKÓW

Terapia DDA jest to głównie pomoc w nazwaniu i uporządkowaniu przeżyć związanych z trudną sytuacją z dzieciństwa, szerszego zrozumienia tej sytuacji, wyzwolenie z fałszywego poczucia winy i źle rozumianej współodpowiedzialności. Przede wszystkim jednak to gruntowne naprawienie całej sfery emocjonalnej i decyzyjnej.

Więcej o terapii tutaj.

ŻONY/MATKI ALKOHOLIKÓW

Grupa AL-ANON wspiera rodziny osób uzależnionych od alkoholu zarówno ciągle pijących jak i tych, którzy już trzeźwieją. Nie ważne jaka jest Twoja historia czy pokrewieństwo z osoba uzależnioną w AL-ANON znajdzie się dla Ciebie miejsce.

Więcej informacji tutaj.

ALKOHOLIZM

MITINGI AA. Spotkania, które zrzeszają kobiety i mężczyzn pragnących rozwiązać swój problem alkoholowy. Członkowie wspierają się wzajemnie i dają sobie nadzieje na wyzdrowienie z alkoholizmu.

Więcej o mitingach tutaj.

EGZORCYSTA

W sytuacjach bardzo poważnych (zniewolenie, opętanie) konieczna może być pomoc egzorcysty. Porozmawiaj jednak najpierw z Twoim lokalnym duszpasterzem, który skontaktuje Ciebie z egzorcystą.