RELIKWIE S. FAUSTYNY W ABERDEEN

Relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej przybyły w niedzielę 26 czerwca z wizytą do Aberdeen. Siostry z Łagiewnik z okazji Roku Miłosierdzia powierzyły relikwiarz I klasy Hubertowi Kowalskiemu, który prowadząc w różnych miejscach Warsztaty Muzyczne pielgrzymuje wraz ze św. Faustyną.

Faustyna

Relikwie wystawione są przy ołtarzu, można do nich podejść, dotknąć lub ucałować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu mszy.

Fragment Dzienniczka:

Faustyna dzienniczek