Sakramenty

SAKRAMENTY są spotkaniem z Chrystusem. Chrzest wiąże z Chrystusem. Bierzmowanie obdarza nas Jego Duchem. Eucharystia jednoczy nas z Nim. Spowiedź jedna nas z Chrystusem. Przez namaszczenie chorych Chrystus nas leczy, umacnia i uzdrawia. W sakramencie małżeństwa Chrystus obiecuje swoją miłość w naszej miłości i swoją wierność w naszej wierności. przez sakrament święceń kapłanom wolno odpuszczać grzechy i sprawować Mszę Świętą.

SAKRAMENTALIA są świętymi  znakami lub czynnościami, poprzez które spływa błogosławieństwo. Typowymi sakramentaliami są: poświęcenie wody, krzyżyka, medalika, mieszkania, domu, samochodu, palm, ziół i kwiatów; posypanie głów popiołem.