Bierzmowanie

Chodzi przede wszystkim o to, aby zacząć zdecydowanie. (św. Teresa z Avila)

 CHRZEST, BIERZMOWANIE, EUCHARYSTIA – SAKRAMENTY INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowanie grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać.

Bierzmowanie jest dopełnieniem chrztu. Bierzmowany otrzymuje dar Ducha Świętego, który go umacnia do świadczenia o Bogu i czyni pełnoprawnym odpowiedzialnym członkiem wspólnoty Kościoła.

Przyjąć bierzmowanie oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe”.

A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i w tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie – na dobre i na złe”.

Bierzmowanie NIE JEST dyplomem ukończenia edukacji religijnej

Przeciwnie, to początek drogi wiary na zasadach dojrzałości i odpowiedzialności.

Bierzmowanie NIE JEST konieczne do zawarcia małżeństwa

Choć jest zalecane, nie jest konieczne. Ślub można wziąć bez bierzmowania.

Bierzmowanie NIE JEST rytuałem pustej tradycji

To świadome wybranie Chrystusa jako Pana mojego życia, przyjaźń z Nim i mówienie o Nim we wspólnocie Kościoła i poza nią.

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY 13-17

Przygotowania odbywają się w ramach Klubu Młodzieży w Aberdeen.

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH 18+

Przygotowania odbywają się na zasadzie indywidualnego sponsoringu, tzn. kandydat do bierzmowania otrzymuje osobistego SPONSORA, czyli osobę z Kościoła, która wprowadzi kandydata w znaczenie sakramentu bierzmowania i będzie towarzyszyć mu na drodze wiary.

TERMINY

Niestety nie możemy z góry zaplanować terminu Twojego bierzmowania.

 

Bierzmowanie otrzymasz wtedy, kiedy będziesz na nie gotowy

Oznaką gotowości przyjęcia sakramentu jest to, że jesteś:

  • wierzący
  • praktykujący
  • zaangażowany w życie parafii

Dopuszczenie do bierzmowania i konkretny termin ustalane są indywidualnie z duszpasterzem na wniosek Twojego sponsora. 

SERKETARIAT ds. BIERZMOWANIA

Agnieszka KalinaWięcej informacji udziela i zapisy przyjmuje

AGNIESZKA KALINA  zadzwoń 07857547879 lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego

Oprac. na podst. „YouCat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych”.