Chrzest

Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! (Mt 28,19)

CHRZEST, BIERZMOWANIE, EUCHARYSTIA – SAKRAMENTY INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Chrzest czyni nas członkami wspólnoty Kościoła, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest PRZYMIERZEM Z BOGIEM, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim TAK. Podczas chrztu dzieci WIARĘ w ich imieniu wyznają RODZICE.

Nasze życie należy już do Chrystusa, a nie do nas samych

Chrzest dziecka zakłada, że chrześcijańscy rodzice wprowadzą je w wiarę. Nie jest rzeczą słuszną odmawiać dziecku chrztu, kierując się błędnie rozumianą liberalnością. Podobnie jak każdy człowiek rodzi się ze zdolnością mówienia, ale przecież języka musi się dopiero nauczyć, tak samo każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do wiary, jednak musi ją dopiero poznać. Dziecko po przyjęciu chrztu będzie musiało go później „ratyfikować” w swoim życiu, tzn. powiedzieć swoje „Tak”, żeby sakrament zaowocował.

Nie jest również rzeczą słuszną chrzcić dziecko z tradycji, kierując się jedynie magicznym podejściem do sakramentu. Ma to miejsce wtedy kiedy rodzice nie są praktykującymi chrześcijanami, nie są związani z lokalną wspólnotą Kościoła i nie wydają owoców wiary – tym samym nie są w stanie zapewnić dziecku odpowiednich warunków do zaistnienia i rozwoju wiary. 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA

Chrzest należy zgłosić TRZY MIESIĄCE przed planowaną datą chrztu

Potrzebne dokumenty:

  1.  Pełna matryka urodzenia dziecka (Birth Certificate) – do wglądu.
  2. Rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
  3. Wypełniony wniosek o chrzest dziecka (poniżej).

Katecheza przedchrzcielna:

Przygotowanie do chrztu dziecka obejmuje TRZY KATECHEZY dla rodziców. Dwa spotkania odbywają się w domu zainteresowanych – prowadzą wyznaczone przez duszpasterza osoby ze wspólnoty Kościoła; trzecie spotkanie prowadzi kapłan, odbywa się ono w kościele i jest treningiem ceremonii chrztu.

W czasie chrztu należy posiadać ze sobą:

  • świecę
  • białą pelerynkę

Ofiara

Dobrowolna ofiara składana przy okazji chrztu przeznaczona jest na wsparcie wspólnoty Kościoła do której dziecko zostało przyjęte.

RODZICE CHRZESTNI

Chrzestny pomaga ochrzczonemu prowadzić życie chrześcijańskie

Wystarczy wybrać tylko jednego chrzestnego lub chrzestną albo dwoje chrzestnych

Warunki jakie musi spełniać rodzic chrzestny:

– ukończony 16. rok życia
– przyjęte sakramenty chrztu, komunii, bierzmowania
– bez przeszkód przystępuje do sakramentów św.
– jeśli jest małżonkiem, to żyje w sakramentalnym małżeństwie
– jest praktykującym katolikiem
– pomaga w chrześcijańskim wychowaniu dziecka

Chrzestnymi NIE MOGĄ być osoby
– które nie praktykują wiary katolickiej
– bez sakramentu bierzmowania
– żyjące w związku cywilnym bez ślubu kościelnego
– żyjące w związku nieformalnym

ZAŚWIADCZENIE DLA CHRZESTNEGO

Nasi parafianie, którzy zostali poproszeni o bycie rodzicem chrzestnym poza naszą parafią powinni nabyć stosowne zaświadczenie

TERMINY CHRZTÓW

Chrzest dzieci po polsku odbywa się w niedziele w St Mary’s Cathedral, Aberdeen 

Chrzty odbywają się w poniższych dniach o godz.15.00 – w czasie Mszy Św. 

2019

16 czerwca
21 lipca
18 sierpnia
15 wrzesnia
20 pazdziernika
17 listopada
8 grudnia

CHRZEST POZA ABERDEEN

Chrzest należy zgłosić TRZY MIESIĄCE przed planowaną datą chrztu

Nasi parafianie, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko w innym miejscu (np. w Polsce) potrzebują uzyskać pozwolenie od duszpasterza w Aberdeen na chrzest poza parafią aktualnego pobytu. Zaświadczenie wydane będzie dopiero po odbyciu przygotowania do chrztu prowadzonego w naszej parafii.

SEKRETARIAT ds. CHRZTÓW

Gloc familyWszelkich pozostałych informacji nt. chrztu dzieci i dorosłych udzielają Aneta i Damian Gloc – pomogą Ci we wszystkim co dotyczy chrztu Twojego dziecka, jak również wyjaśnią co zrobić jeśli poproszono Cię o bycie chrzestnym.

ANETA GLOC zadzwoń 07892893685   lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego.

Oprac. na podst. „YouCat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych” oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego