Kapłaństwo

Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy za których nikt się nie modli (św. Jan Vianney)

Spróbujcie wyspowiadać się przed Matką Boską albo przed którymś z aniołów. Rozgrzeszą was? Nie. Czy mogą dać wam ciało i krew Pańską? Nie. Najświętsza Maryja Panna nie ma władzy sprowadzenia swego Syna do hostii. Choćby stanęło przed wami dwustu aniołów, nie mają oni władzy odpuszczenia wam grzechów. Jedynie kapłan ma władzę powiedzieć wam: »Idź w pokoju, przebaczam ci«. 

św. Jan Maria Vianney

 

Sakrament święceń ma trzy stopnie: biskup, prezbiter i diakon.

swiecenia kaplanskie

BISKUP to pełnia sakramentu święceń. Biskup jest następcą Apostołów, jest reprezentantem Chrystusa. Również papież jest biskupem, ale pierwszym spośród nich i głową kolegium.

PREZBITER popularnie nazywany kapłanem lub księdzem jest wyświęcony na współpracownika biskupa, posłany aby głosił Słowo Boże, sprawował sakramenty, a przede wszystkim Eucharystię.

DIAKON Wzorem diakona jest św. Szczepan męczennik. Kiedy w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej Apostołowie poczuli się przeciążeni mnogością pracy charytatywnej, ustanowili siedmiu mężczyzn „do obsługiwania stołów”, którzy zostali przez nich wyświęceni. Św. Szczepan, pierwszy z wymienionych, napełniony łaską i mocą, działał wiele na rzecz nowej wiary i dla dobra ubogich we wspólnocie.

Św. Szczepan, diakon – pierwszy męczennik chrześcijański

Dziś diakonat jest powołaniem zarówno dla celibatariuszy, jak też dla mężczyzn żyjących w związkach małżeńskich:

DIAKONI STALI W SZKOCJI

Wyjątkową atmosferę ciszy, skupienia i modlitwy oferują benedyktyni w opactwie Pluscarden:

PLUSCARDEN ABBEY

Zastanawiasz się nad swoim powołaniem kapłańskim lub zakonnym? Warto, aby przyjrzeli się temu specjaliści:

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE

 

 

Księża są jak samoloty, miliony samolotów lata codziennie i nikt na to nie zwraca uwagi, kiedy jeden spadnie wszyscy o nim mówią – pomódl się za swojego kapłana