Poświęcenie domu

Zapraszam Jezusa do mojego mieszkania

jozue

Jezus polecił swoim uczniom, aby wchodząc do domu przynosili wszystkim jego mieszkańcom pokój i błogosławieństwo: „Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!” (Łk 10,5). Obecność kapłana w domu i modlitwa poświęcenia oznaczają, że mieszkańcy tego domu zapraszają Chrystusa, aby mieszkał z nimi i błogosławił ich życie rodzinne.

Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat.