SINGLE 30+

PRZYJACIELE BOGA

swiety coolOsoby niezamężne w wieku 30-40 lat, które chcą pogłębić swoją wiarę w kręgu przyjaciół zaproszone są do nowopowstającej anglojęzycznej wspólnoty, którą poprowadzi biskup Hugh Gilbert OSB.

Pierwsze spotkanie w czwartek 3 grudnia godz. 19:00 w Bishop’s House, 3 Queen’s Cross, AB15 4XU mapa

Modlitwa, posiłek, dyskusja na temat inspirujących tekstów i wzajemna pomoc w szukaniu drogi do świętości, osobistego powołania, przyjaźni, relacji.

ŚWIĘTOŚĆ to uniwersalne powołanie każdego.

ŚWIĘTOŚĆ to także twoje powołanie.

Mądrość przez pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. (Mdr 7,27)