WIECZERNIK W DUNDEE

20160514 Wieczernik w Dundee 02

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. Udzielę wam mego ducha i ożyjecie.
(Ezechiel 37, 12-14)

Duch Święty jest sprawcą nowego życia w nas, odrodzenia się w Nim, On stwarza w nas człowieka duchowego, który ma kontakt z Bogiem.

 

Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. 
(Ezechiel 37,9)

Ten wyjątkowy wieczór modlitwy spędzamy w tym roku wraz z polską wspólnotą w DUNDEE (mapa).

 

DUNDEE
sobota 14 maja godz. 19:00-21:00